Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/mindcare.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Familiesamtaler

Ingen mennesker går igennem livet uden sorg eller krise.

Når et menneske bliver diagnosticeret med en alvorlig eller kronisk sygdom, påvirker det hele familien også de nære venner. Familiemedlemmer og omgivelserne har sjældent erfaringer eller ressourcer til at håndtere en familiekrise som alvorlig sygdom kan være.

Undersøgelser viser, at det er menneskeligt, at vi fortier problemstillinger i misforstået hensyntagen til hinanden. Denne fortielse gør situationen med alvorlig sygdom endnu sværere at bære for alle parter.

Relationer til familiee spørger til det syge familiemedlem, men spørger sjældent til de nærmeste pårørende, hvordan de har det. Mange pårørende tænker, at de ikke må sige, at de er trætte og næsten ikke orker mere fordi, det er den syge pårørende, som har det allerværst. I længden har de nærmeste pårørende en øget risiko for selv at blive syge, og så er der ikke kun en men flere patienter i familien.

Mange pårørende fortæller, at de føler sig ensomme, rådvilde og har svært ved at finde ud af, hvordan det levede liv, kan leves.
Relationen til vore nærmeste ændrer sig, og i afmagt taler eller handler vi ikke på det, som hele situationen kalder på, nemlig mere ”væren end gøren”. At vi som pårørende tør eller kan være i familierelationen med vores afmagt, sorg og angst. Når pårørende finder vejen til dialog med hinanden, giver det mulighed for at forventningsafstemme, tale med hinanden om de forandringer, som er opstået i familien, og hvilken betydning det har for familiemedlemmerne.

 

Hos MindCare kan I som familien eller nærmeste relationer få samtaler, der styrker det levede liv med alvorlig eller livstruende sygdom.
I trygge rammer får I støtte og hjælp til at sætte ord på det, som er vigtig for jer at få delt med hinanden.
Et af formålene med samtalen kan være at finde jeres ressourcer i familien eller udenfor familien. Eller I får hjælp til at tale så åbent som muligt om, hvilke behov I hver især har i den nye situation og sammen finde ud af, hvordan I bedst klarer hverdagen.

 

Om foredraget ”I kærlighedens navn.”

I dette foredrag fortæller Jette Bjerre om reaktioner og situationer, der kan opstå hos familier med kronisk eller livstruende sygdom. Når familiemedlemmer anvender ”kærlighedens skjold”, forties ”sandheden” eller vigtig viden holdes væk fra hinanden. Kærlighedens skjold gør os tavse og tavsheden kommer til at støje imellem os. Det skaber afstand eller fravær, og det er der faktisk ikke meget kærlighed i.

Med mange års erfaringer med familiesamtaler kan Jette Bjerre berette om, hvordan familier har tilegnet sig nye synsvinkler og viden om deres livssituation, således familiebåndene styrkes. Familier er efterfølgende blevet bedre til at fortæller hinanden, hvad de tænker, føler og fornemmer i en svær tid.

Foredraget indeholder ny viden om sorg og kriser. Jette Bjerre giver bud på, hvordan familiesamtaler kan foregå og hvordan vi som medmennesker kan møde familier i krise.

Varighed: 1½ til 2 timer
Pris: 4800,00 kr + transport

 

Som nævnt på forsiden af denne hjemmeside, beskæftiger bogen sig med det dialogiske møde mellem sundhedsprofessionelle og familier, der er berørt af svær sygdom.

Det er mit ønske, at alle familier der bliver berørt af alvorlig eller kronisk sygdom, får den støtte, de har behov for. Alle i en familie skal ses, høres, støttes og anerkendes gennem hele forløbet.