Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/mindcare.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

IMG_8211Jette Bjerre

Gennem årene har jeg undervist og holdt foredrag i flere virksomheder og foreninger i privat såvel som offentlig regi.

Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejdede i de første år på intensiv afdelingen og senere på børneafdelingen med henblik på at videreuddanne mig til sundhedsplejerske.

I mellemtiden stiftede jeg bekendtskab med nogle af heilpraktikkens discipliner, og min nysgerrighed blev vækket for nye og andre måder, at se på det hele menneske og tilbyde behandlinger, som ingen bivirkninger har, og som støtter menneskets egne ressourcer. I 1995 blev jeg færdig med den treårige heilpraktiker uddannelse, der dels foregik i Danmark og dels i Tyskland.  Samme år åbnede jeg egen praksis, hvor jeg siden har arbejdet fuldtid.

I min erkendelse af at sindet påvirker kroppen, havde jeg brug for at udvide mine terapeutiske teknikker, hvorfor jeg uddannede mig til  Master i NLP og hypnose samt en Master i psykologi. Endvidere er jeg uddannet psykoterapeut – en fireårig uddannelse. Jeg er omfattet af Dansk Psykoterapeutiskforening etikregler og tavshedspligt. Jeg deltager løbende i supervision hos psykologer og terapeuter, hvorved den faglige kvalitet af samtalerne sikres. Det er min overbevisning, at de betydningsfulde problemer vi har, kan ikke løses med den samme tankegang, hvormed vi skabte dem.

Igennem mange år har jeg talt med familier, der på den ene eller anden måde er berørt af alvorlig sygdom i deres familie. Alvorlig sygdom berører ikke kun det menneske, der bliver syg. De nærmeste og familiens indbyrdes relationer bliver også berørt og udfordret. Det er menneskeligt, at vi fortier problemstillinger i misforstået hensynstagen til hinanden. Denne fortielse gør ofte situationen med alvorlig sygdom endnu sværere at bære for alle parter, og i længden har de nærmeste pårørende en øget risiko for selv at blive syge.
Jeg er medforfatter til bogen “Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom. En guide for sundhedsprofessionelle.” der udkom oktober 2018 ved Samfundslitteratur.
Læs gerne mere under “Familiesamtaler” her på hjemmesiden.

Jeg erkendte for mange år siden “At jo mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg ikke ved”. Dette betyder, at jeg hele tiden følger med via kurser og uddannelser, således jeg gør mit bedste for at være opdateret med den sidste nye viden inden for menneskets mange vinkler.