Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/mindcare.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Stressindikator

MindCare tilbyder et helhedsorienteret forløb, og gennem kurser og Stressindikatortest kortlægger, hvordan I holder stress for døren.

Stress er et udbredt problem på det danske arbejdsmarked og kan have store konsekvenser for både virksomheden og den stressramte. Langvarig stress kan føre til nedsat livskvalitet og produktivitet i det daglige arbejde samt langvarigt sygefravær.

Stress skyldes ofte en række forskellige årsager. Det er derfor ikke alene arbejdsgiverens ansvar at reducere stress hos de ramte medarbejdere, men man kan som arbejdsgiver gøre sit ved at udstyre medarbejderne med redskaber til at håndtere og forebygge stress.

MindCare ønsker at hjælpe arbejdspladser med at forebygge og håndtere stress.

MINDCARE TILBYDER:

 • Foredraget ” Bliv ven med din stress” med den sidste nye viden og forskning om stress.
 • Brugbare værktøjer til at håndtere, forebygge og tale om stress.
 • En gruppeprofil og/eller en personlig profil og en 26 siders videnskabelig fortolkningsrapport om sundhedsressourcer og stressbelastning.
 • Indsigt i potentielle stresskilder samt handlemuligheder til at reducere og forebygge stress.
 • Vejledning og igangsættelse af individuel stresshåndteringsplan, som omfatter konkrete råd og anbefalinger til fastholdelse af testpersonens stressreducerende og helbredsfremmende forandringsønsker.
 • Samtaler for medarbejdere, ledere og pårørende.

HVAD FÅR DU:

 • Forøget trivsel og høj medarbejdertilfredshed.
 • Færre fraværsdage.
 • Større arbejdsglæde, motivation og produktivitet.
 • Bedre samarbejde i organisationen.
 • Et bedre bundlinjeresultat.

OM FORLØBET

MindCare bruger det mest opdaterede værktøj på stress området. Stressindikatoren er den eneste test på det danske marked, der er videnskabeligt dokumenteret. Testen måler på de 15 mest forskningsunderbyggede områder for stress og sundhedsrisici, som enten beskytter mod stress eller øger belastningen.

Stressindikator gør det muligt at rådgive testpersonen eller en personalegruppe præcist og grundigt i forhold til potentielle stresskilder. Testen kan også kombineres med individuelle rådgivningsforløb, kursus eller som en del af virksomhedens stresspolitik, årlig trivselsmåling eller en arbejdspladsvurdering (APV).

Du kan vælge at fokusere på:

 • Enkelte medarbejdere, hvor forløbet omfatter test, rapport, handlingsplan og 1 times individuel feedback.
 • Enkelte medarbejdere, hvor forløbet omfatter test, rapport, handlingsplan og 4 sessioners individuel arbejdseksistentiel feedback.
 • Helhedsorienteret forløb, der omfatter kursus i Stressforbyggelse & Teamudvikling for en samlet personalegruppe med fælles tilbagemelding inkl. individuel testresultat, rapport og handlingsplan.

 

STRESSFOREBYGGELSE & TEAMUDVIKLING

Ved brug af Stressindikator og med 4MAT får virksomheden en helhedsorienteret kursusindsats i stressforebyggelse. Med 4MAT skabes en indsigt i menneskers grundlæggende forskellige erkendelsesprocesser – en indsigt der gør det enkelt at målrette kommunikation til både grupper og forskellige typer og herigennem eksempelvis gennemføre undervisning, møder, samtaler og præsentationer med større succes.

Et helhedsorienteret kursus kan omfatte:

 • Kortlæggelse og arbejde med at forstå forskelle mellem hinanden i både personligheds- og kulturforskelsdimension (branche).
 • Arbejdet med at bygge bro over forskelle ved at blive motiveret til at forstå hinanden og at arbejde for at blive forstået.
 • Inspiration til hensigtsmæssig kommunikation afhængig af farvetype.
 • Fælles oversigt over typesammensætning samt indsigt i processtyring og synergipotentiale med udgangspunkt i forskellighed.

 

KORT OM STRESSINDIKATOR

Testen tager kun ca. 20 – 25 minutter, og er den taget én gang, er den velegnet at anvende til efterfølgende statustjek, der gør det muligt at vurdere eventuelle fremskridt eller tilbageskridt.

Stressindikator måler på:

 • Stress
 • Sundhedsvaner
 • Motion
 • Søvn/afslapning
 • Kost og ernæring
 • Helbredsbeskyttelse
 • Socialt netværk
 • Type-A-adfærd
 • Mental hårdførhed
 • Stresshåndtering
 • Positiv vurdering
 • Negativ vurdering
 • Trusselsminimering
 • Problemfokusering
 • Psykisk velbefindende

 

Gratis test til beslutningstagere

Beslutningstagere/ledere på virksomheder kan få en gratis Stressindikator-test, og dermed prøve egen trivsel, inden testen evt. gives til en hel personalegruppe. Du vil få en personlig tilbagemelding på testen, og ved samme lejlighed, kan vi se på hvordan MindCare evt. kan hjælpe dig og dine medarbejdere.

Stressindikator er den eneste dansk validerede test som måler på virksomhedens sundhedsresurser og stressbelastning.

Stressindikator giver den nødvendige dokumentation til, at medarbejderen kan arbejde med forebyggelse af stress ud fra sit eget personlige perspektiv.

 

 

Hvorfor bruge Stressindikator?

Mange oplever ofte at en person der er ved at blive ramt af alvorlig stress, ikke selv er klar over det – eller måske bare vil ikke vide af det. Den nærmeste vej til erkendelse af, at man er ved at komme i risikozonen, eller allerede ér der, er dokumentation. Vel at mærke en form for dokumentation der, på et videnskabeligt grundlag, kan vise, hvor man selv befinder sig i forhold til f.eks. stress.

Hvad kan du bruge Stressindikator til?

Stressindikator® skal ses som dit personlige værktøj til at identificere, hvad dine sundhedsressourcer og dine sundhedsrisici er. Du får et overblik over, hvilke “skjulte” ressourcer, du råder over – får dem gjort synlige ved at tage testen.

Stressindikator® er velegnet at bruge i indsatsen mod stress og stressrelaterede sundhedsproblemer samt i forbindelse med iværksættelsen af tiltag, der forebygger stress.

For at opnå det bedste udbytte, forudsættes en aktiv involvering, da der udleveres en testrapport og stres håndterings plan for den, der tager testen.

Opfølgning med personlig handleplan

Fortolkningsrapporten indeholder en personlig handleplan med konkrete råd og anbefalinger, til fastholdelse af testpersonens stressreducerende og helbredsfremmende forandringsønsker.

Stressindikator® gør det muligt at rådgive testpersonen, præcist og grundigt, i forhold til potentielle stresskilder og kan også kombineres med individuelle rådgivningsforløb. Testen kan indgå som led i virksomheders stresspolitik og danne udgangspunkt for sundhedsfremmende aktiviteter eller virksomhedens APV.

Testen tager kun ca. 20 – 25 minutter, og er den taget én gang, er den velegnet at anvende til efterfølgende statustjek, der gør det muligt at vurdere eventuelle fremskridt eller tilbageskridt.

Hvad måler stressindikator på?
 • Stress
 • Sundhedsvaner
 • Motion
 • Søvn/afslapning
 • Kost og ernæring
 • Helbredsbeskyttelse
 • Socialt netværk
 • Type-A-adfærd
 • Mental hårdførhed
 • Stresshåndtering
 • Positiv vurdering
 • Negativ vurdering
 • Trusselsminimering
 • Problemfokusering
 • Psykisk velbefindende