Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/mindcare.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Bliv dit eget livs ansvarshavende redaktør

Velkommen til mind-care_logo_lille

Igennem 30 år har jeg taget imod mennesker i min praksis, som på den ene eller anden måde, har haft det svært i livet. 

Ingen mennesker eller familier går igennem livet uden kriser, det er et af livets grundvilkår. Når vi befinder os i en livssituation, hvor vores tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmønstre ikke er tilstrækkelige til, at vi kan forstå, håndtere eller psykisk beherske den aktuelle situation, kan vi befinde os enten i en familiekrise, hvor et familiemedlem bliver alvorligt syg, ved skilsmisse eller ved dødsfald. Det kan være en livskrise, hvor børnene flytter hjemmefra, eller afskedigelse af jobbet eller en pludselig opstået angst for at møde bestemte situationer.

Jeg tilbyder dig et møde, hvor du er specialisten i dit liv med dine erfaringer og jeg er specialisten med “værktøjskassen” med forskellige behandlingstilbud. Sammen finder vi ud af, på hvilken måde du kan komme videre i dit liv og hvad der for dig, vil tjene dig bedst.

Du er meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak på telefon 2763 9515.

Om mig

Med min baggrund som sygeplejerske, psykoterapeut, NLP-terapeut og Heilpraktiker, arbejder jeg med afsæt i sundhedspykologien med et helhedssyn på mennesket.  Jeg fokuserer på det komplekse samspil, der sker imellem et menneskes indre og ydre verden. Intrapersonel er at kunne se indad i egen person, at have evnen til at forstå og handle ud fra egne evner, styrker og svagheder. Interpersonel er det som findes eller foregår mellem mennesker.

I konsultationen arbejder jeg med de vilkår det moderne liv giver – med sygdom og sundhed der kan være følger af dette hverdagsliv. Hvor sundhedssystemet har igennem mange år skilt krop og sjæl ad – lægerne har taget sig af kroppen og psykologerne af sjælen, arbejder jeg derimod ud fra et holistisk syn og “samler” krop og sjæl.

Jeg er medforfatter til “Familiedialog og refleksion. En guide for sundhedsprofessionelle.” der i oktober 2018 blev udgivet hos forlaget Samfundslitteratur. Igennem mange år har jeg haft samtaler med familier, der på den ene eller anden måde, har været berørt af alvorlig sygdom i familien. Jeg har været vidne til, hvor svært mange familier har haft det – deres fortvivlelse over ikke at føle sig hørt og set af de sundhedsprofessionelle, som familierne mødte i sundhedssystemet. Derfor er det mit stor håb, at bogen må være til inspiration og glæde for såvel sundhedsprofessionelle som de familier der møder sundhedsvæsnet.  LÆS MERE

Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom.

Bogen jeg er medforfatter til, beskæftiger sig med det dialogiske møde mellem sundhedsprofessionelle og familier, der er berørt af svær sygdom.

Familiedialogens formål er at hjælpe familier med at finde nye måder at tackle vanskelige problemstillinger på. Vi giver konkrete bud på, hvordan familien som enhed kan inviteres til familiedialog, der styrker det levede liv.

Jeg kan kontaktes for workshop eller foredrag omkring emnet.

Læs artiklen om eksamensangst fra Vejle Amts Fokleblad >>HER<<

Prøv denne vejrtrækningsteknik til at opnå ro:

Er du interesseret kan du læse mere om mindfulness HER